News In 2015

စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒ ... ပညာေပးေဟာေျပာပြဲ

စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒ ... ပညာေပးေဟာေျပာပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၈ခုႏွစ္ သက္တမ္းအတြက္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ပြဲကို ယေန႔နံနက္ (၉)နာရီက ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ

ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၈ခုႏွစ္ သက္တမ္းအတြက္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ပြဲကို ယေန႔နံနက္ (၉)နာရီက ေအာင

အလုပ္သမားခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္စပ္လ်င္း၍ UMFCCI ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ား၊ Industry အသီးသီးမွ HR တာဝန္ရွိသူမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ (၃၀)ရက္ေန႔က UMFCCI စတုထၴထပ္ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့

အလုပ္သမားခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္စပ္လ်င္း၍ UMFCCI ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ား၊ Industry အသီးသီးမွ HR တာဝန္ရွိသူမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁

လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ထုတ္လုပ္သူ၊ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်သူမ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ ...

လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ထုတ္လုပ္သူ၊ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်သူမ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ ...

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔( ေသာၾကာေန)႔ Gandamar Wholesale ၊ တတိယထပ္ Grand Ballroom တြင္ နံနက္ ၉နာရီမွ ၁၁ နာရီထိ "ကုန္သြယ္ခြန္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ" Workshop တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိ

ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်မ်ားအသင္း (MMRA) အေနျဖင့္ Supply Chain တစ္ခုလံုးတြင္ ပါရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ တင္သြင္းေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ ျဖန္႕

ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ က်င္းပသည့္ Networking & Refreshment Day ...

ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ က်င္းပသည့္ Networking & Refreshment Day ...