News in 2013

ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းမွ လက္လီလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ဗဟုသုတမ်ား၊ သိသင့္သိထိုက္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ လက္လီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ အခမဲ့ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္လီလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ လက္လီလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား အက်ဳိးရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ တတိယအႀကိမ္ အျဖစ္ " ံHow You Can Grow Your Retail Business" (သင္၏လက္လီလုပ္ငန္းတုိးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္နည္း) ဟု

ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းမွ လက္လီလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ဗဟုသုတမ်ား၊ သိသင့္သိထိုက္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ လက္လီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္လီလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ လက္လီ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား အက်ဳိးရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အျဖစ္ " Introduction to Retail Industry " (လက္လီလုပ္ငန္းမိတ္ဆက္) ဟုအမည္ေပးထားေသာ

ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ ပထမဆုံးအႀကိမ္ျပဳလုပ္မည့္ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းမ်ားအား အသိေပးရွင္းလင္းပဲြကို ၂၀၁၃ခုနစ္ ဇြန္လ ၁၂ရက္ေန႔ နံနက္ ၉း၃၀ အခ်ိန္၌ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းရုံး (UMFCCI)၊ 

ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ မွ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းတုိ႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့ ၾကသည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆုံပဲြ တြင္ ယင္း ဂ်ပန္လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း အေနႏွင့္ အာရွလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ႏွင့္ပက္သက္၍