6-9-2019

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ခ်ဳံခ်င္းၿမိဳ႕တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေနေသာ 19th Asia Pacific Retailers Conferences and Exhibition - APRCE ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ခ်ဳံခ်င္းၿမိဳ႕တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေနေသာ 19th Asia Pacific Retailers Conferences and Exhibition - APRCE ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ Myanmar Retailers Association မွ President ဦးသူရိန္ၿငိမ္း၊ Vice President ေဒၚအိႏွင္းပြင့္၊ General Secretary ေဒၚတင္စုလႈိင္ တို႔ႏွင့္အတူ အသင္းမွအဖြဲ႕ဝင္တာဝန္ရွိလူႀကီးမ်ားတက္ေရာက္ပါသည္။
Myanmar Retailers Association သည္ Federation of Asia Pacific Retailers Association - FAPRA အသင္းဝင္ျဖစ္သို႔ 2015 ခုႏွစ္မွစတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။