8-12-2019

ဥက္ကဌကြီး ဦးဇော်မင်းဝင်းနှင့်တကွ၊ စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီဝင်များ၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်များအားလုံး အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ခြင်း

ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် (UMFCCI) ၏ (၂၀၁၉-၂၀၂၂) ခုနှစ်အတွက် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသော ဥက္ကဌကြီး ဦးဇော်မင်းဝင်းနှင့်တကွ၊ စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီဝင်များ၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်များအားလုံးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံလက်လီရောင်းချသူများအသင်းမှ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါကြောင်း ...