28-5-2019

ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ က်င္းပေသာ Exit Strategy For Business ေဟာေျပာပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္လီေရာင္းခ် သူမ်ားအသင္းမွ ေမလ (၂၄)ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ႔တဲ႔ Exit Strategy For Business ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ ေဟာေျပာပြဲေလးမွာ ပါ၀င္ေဟာေျပာေပးခဲ႔တဲ႔

U Kyaw Myo Htun (Financial consultant and author) ကိုအထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိသလို ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အထူးကူညီပံ႔ပိုးေပးပါေသာ Pathama Group ကိုလည္း ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ေဟာေျပာပြဲေနရာ ကူညီပံ႔ပိုးေပးပါေသာ AYA Bank ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။

ဒီေန႔ပြဲေလးမွာဆိုရင္ အားလံုးကို အေတြးတစ္ခု ရေစခ်င္တာက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုတာ ဘ၀ၾကီးတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေျကာင့္ Exit Strategy ဆိုတာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တိုင္းမွာ စဥ္းစားထားဖို႔ ေ

ကာင္းတဲ႔အခ်က္တစ္ခ်က္ပါ။အရမ္းကို အသံုးဝင္ပါတယ္ေနာ္။

ေဟာေျပာပြဲသို႔ တက္ေရာက္ေပးခဲ႔ၾကတဲ႔ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုင္းကိုလည္း MMRA မွ အထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။အားလံုးပဲ ေနာက္ထပ္ေနာက္ထပ္ပြဲေတြမွာလည္း ထပ္မံဆံုေတြ႔ခ်င္ပါတယ္။

အားလံုးကိုေက်းဇူးအထူး တင္ရွိပါတယ္။