9-6-2019

ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သည့္ လက္လီလုပ္ငန္းဆိုင္ရာေလ့လာေရးခရီးစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သည့္ 
လက္လီလုပ္ငန္းဆိုင္ရာေလ့လာေရးခရီးစဥ္ လာပါျပီ!

လက္မလႊတ္သင္႔တဲ႕ အထူးအခြင့္အေရးႀကီးျဖစ္တာမို႔လို အျမန္ဆံုးစာရင္းေပးသြင္း
လိုက္ၾကရေအာင္ေနာ္။

ဇြန္လ ၂၆-၂၇ (၂)ရက္တိတိ သြားေရာက္ေလ႔လာရမွာျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
အခ်ိန္ကေတာ႔ မနက္ ၉နာရီကေန ညေန၅နာရီထိျဖစ္ပါတယ္။

ေလ႔လာရမယ့္ေနရာေတြကေတာ့ 
.................................................
လက္လီလုပ္ငန္းမွာပဲ ျခားနားတဲ႔ ပံုစံၾကီးတစ္ခုျဖစ္တဲ႔ Supermarketႀကီးတစ္ခု၊Department Store ႀကီးတစ္ခု၊Convenience Store တစ္ခု၊Distribution Centre တစ္ခု၊

Retail လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားတစ္ခုကို သြားေလ႔လာပါမယ္။

ဘယ္သူေတြေလ႔လာသင္႔သလဲ?
....................................................
လက္ရွိလက္လီလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနတဲ႔ အသင္း၀င္အားလံုး ေလ႔လာသင္႔ပါတယ္။

ဘာေတြကို ေလ႔လာသိရွိႏိုင္မလဲ?
..................................................
လက္လီဆို္င္တစ္ဆိုင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မွဳ႔ကို ဘယ္လို စီမံခန္႔ခြဲမလဲ၊လက္ရွိလုပ္ငန္းကို တိုးတက္ေအာ္င ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။

ဘာေၾကာင္႔ Retail Tour ျပဳလုပ္တာလဲ?
.....................................................
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ Retail Business ကိုလက္ရွိဦးေဆာင္ေနတဲ႔ လုပ္ငန္းေတြမွာ ဘယ္လို Operation လုပ္ေနၾကသလဲဆိုတာ သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ပါ။

ကုန္က်စရိတ္က ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ?
....................................................
အသင္း၀င္တစ္ဦးကို တစ္သိန္းက်ပ္ပါ။

မွတ္ခ်က္- ေန႔လည္စာစီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ႏွစ္ရက္လံုးအတြက္ကားစီစဥ္ေပးထားပါတယ္။
ေလ႔လာေရးခရီးစဥ္ျပီးဆံုးပါက Certificate ေပးပါမယ္။
နယ္မွေလ႔လာေရး ခရီးစဥ္လိုက္ပါမည္႔သူမ်ား
ေနရာထိုင္ခင္း မိမိအစီအစဥ္ျဖင္႔ျဖစ္ပါတယ္။