21-6-2019

အာရွ-ပစိဖိတ္လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းရဲ႔အမွု႔ေဆာင္ဒါရုိက္တာမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ - FAPRA

Federation of Asia Pacific Retailers Associations - FAPRA, အာရွ-ပစိဖိတ္လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းရဲ႔အမွု႔ေဆာင္ဒါရုိက္တာမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲႏွင္႔ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းအခမ္းအနားကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၊Chiang Rai မွာ ဇြန္လ ၁၀ရက္-၁၁ရက္(၂ရက္)ၾကာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။

အခမ္းအနားတြင္တရုတ္၊ဂ်ပန္၊ဖိလစ္ပိုင္၊ျမန္မာ၊မေလးရွား၊အင္ဒိုနီးရွား၊ေတာင္ကိုရီးယား၊တရုတ္(တိုင္ေပ)၊စကၤာပူနဲ႔ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွတာ၀န္ရွိအမွဳ႔ေဆာင္ဒါရုိက္တာမ်ားတက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါတယ္။

အခုလိုမ်ိဳးႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းအခမ္းအနားတြင္ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ အမွဳ႔ေဆာင္ဒါရုိက္တာမ်ားႏွင္႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖလွယ္ခြင္႔ရတဲ႔အတြက္ ျမန္မာႏို္င္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ အထူးပင္လွဳိက္လွဲ၀မ္းေျမာက္စြာ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။