November 2018

လက္လီ စီးပြားေရး ကြ်မ္းက်င္မႈ သင္တန္း

လက္လီ စီးပြားေရး ကြ်မ္းက်င္မႈ သင္တန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း (Myanmar Retailers Association, MMRA) - ILO ႏွင့္ Coca-Cola တို႔ပူးေပါင္းကာ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္လာေသာ လက္လီက႑အတြက္ လိုအပ္ေသာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ရရိွေစရန္ ရည္ရြယ္၍ လက္လီ စီးပြားေရး ကြ်မ္းက်င္မႈ သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ MMRA - ကိုကာကုိလာ- လက္လီစီးပြားေရး ကြ်မ္းက်င္မႈ သင္တန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၇,၁၈ )ရက္ေန႔ထိ (၂) ရက္ၾကာ အခ်ိန္ျပည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ရံုးခန္း တြင္ ဖြင့္လွစ္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လက္လီလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္းခြင္ တြင္ အသံုးခ် သြားႏိုင္မည့္ စာေတြ႔လက္ေတြ႔ ေပါင္းစပ္ သင္ၾကားမွႈမ်ား ေပးသြား မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက သင္တန္းဆင္း Certificate ခ်ီးျမွင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။သင္တန္းသားဦးေရကို (၂၀) ဦးထိ လက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ တက္ေရာက္လိုသူမ်ား သည္ နိဝင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထား၍ေပးပို႕ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

သင္တန္းေၾကးမွာ Member- ၂၀၀၀၀ က်ပ္၊ Member မဟုတ္သူမ်ား - ၅၀၀၀၀ က်ပ္

အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက
ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း
ရံုးဖုန္းနံပါတ္ ၀၉၄၅၇၆၉၄၂၄၆ သို႔လည္းေကာင္း၊ info@mmramyanmar.com
သို႔လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ

27-10-2018

ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ (၂၇)ရက္ေန႔ ေမ့လည္ပိုင္းမွာ ဆက္လက္က်င္းပရာ ...

ဆရာႀကီး ပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္မွ Successful Retailing ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ...

ဦးတင္ဇံေက်ာ္၊ ပါေမာကၡေဒါက္တာမိုးမိုးခိုင္၊ ေဒၚေဝသစ္လြင္၊ ဦးျမသန္းေဇာ္ႏွင့္ ဦးေက်ာ္ထင္လတ္ တို႔မွ Future of Franchising ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း ...

ဦးေသာင္းစုၿငိမ္း၊ ဦးျမင့္ေဇာ္၊ ေဒၚဝင္းနႏၵာသိုက္၊ ဦးမိုက္သန္းထြန္းဝင္းႏွင့္ ဦးမင္းမင္းတို႔မွ How E-commerce is driving Retail Industry ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း ... ေဆြးေႏြးေဟာေျပာခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ (၂၇)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းမွာက်င္းပ

27-10-2018

ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ (၂၇)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းမွာက်င္းပ

ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ (၂၇)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းမွာက်င္းပခဲ့ပါတယ္ ...

ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားသို႔ အသင္းခ်ဳပ္မွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ အမႈေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသအသီးသီးမွ ဥကၠ႒မ်ား၊ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ အလုပ္အမွဳေဆာင္မ်ား၊ အသားသားအသင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အသင္းဥကၠ႒ ေဒၚဝင္းဝင္းတင့္မွ ႀကိဳဆိုႏႈပ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားရာတြင္ ... လက္လီက႑ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ီဒီပီရဲ႕ (၁၈)ရာခိုင္ႏႈန္းရိွတဲ့အတြက္ တိုင္ျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေရးပါတဲ့အခန္းက႑ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ လက္ရိွ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ လက္လီလုပ္ငန္းေပါင္းသံုးသိန္း ေက်ာ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ လ်က္ရိွၿပီး၊ မိသားစုေပါင္း တစ္သန္းခန္႔က အမွီသဟဲျပဳေနတဲ့ က႑ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

၄င္းေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တိုင္ စည္းစည္းလံုးလံုးနဲ႔ အသင္းလွဳပ္ရွားမႈမ်ားစြာကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တာေတြ႕ရတဲ့အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူ ပါေၾကာင္းနဲ႔ အသင္းႀကီး ဆထက္ထမ္းပိုးေအာင္ျမင္ပါေစ ေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။

အသင္း၏ ဒုတိယဥကၠမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးႏိုင္လင္း၊ ဦမ်ိဳးမင္းေအာင္၊ ေဒၚတင္စုလိွဳင္ႏွင့္ ေဒၚေဝသစ္လြင္တို႔မွ မိမိတို႔ေကာ္မတီအသီးသီး၏ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားနဲ႔ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္မွ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းကို ဖတ္ၾကား တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

၄င္းေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္ အသင္းဥကၠ႒မ်ားမွာ ၄င္းတို႔ေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊ လိုက္ပါလာေသာ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၾကပါၿပီး၊ တက္ေရာက္လာသည့္ အသင္းဝင္မ်ားမွလည္း သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြး အၾကံေပးမႈမ်ားျဖင့္ နံနက္ပိုင္းအစီအစဥ္ကို နိဂုန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၾကပါတယ္